Дунав

Сава

Тиса
Последња измена: Март 2023. Последња измена: Март 2023. Последња измена: Март 2023.
Електронска пловидбена
карта Дунава
(Inland ECDIS Standard 2.3),
треће издање
Електронска пловидбена
карта Саве
(Inland ECDIS Standard 2.3),
треће издање
Електронска пловидбена
карта Тисе
(Inland ECDIS Standard 2.3),
треће издање

Arhiva Архива електронских пловидбених карата

Река ДунавИзмена ћелија
Март 2023 (Изд.3,
Аж.15)

29.12.2021 (Изд.3,
Аж.14)

07.06.2021 (Изд.3,
Аж.13)

30.12.2020. (Изд.3, Аж.12)
04.09.2020. (Изд.3, Аж. 11)
31.12.2019. (Изд.3, Аж. 10)
24.12.2018. (Изд.3, Аж.2) 2P7D1267 (22.11.2019.)  (Изд.3, Аж.9)
2P7D1267
 (04.07.2019.)  (Изд .3, Аж .8)
19.12.2017. (Изд.3, Аж.1) 2P7D1267 (28.09.2018.)  (Изд .3, Аж .7)
2P7D1267
 (06.08.2018.)  (Изд .3, Аж .6)
2P7D1267
 (22.05.2018.)  (Изд .3, Аж .5)
2P7D1267
 (16.04.2018.)  (Изд .3, Аж .4)
2P7D1267
 (21.12.2017.)  (Изд .3, Аж .3)
30.12.2016. 2P7D1267 (09.06.2017.)
2P7D1267
(21.02.2017.)
25.12.2015. 2P7D1267 (21.12.2016.)

Река СаваИзмена ћелија
Март 2023 (Изд.3, Аж.9)
29.12.2021. (Изд.3, Аж.8)
30.12.2020. (Изд.3, Аж.6)
10.09.2020. (Изд.3, Аж.5)
20.12.2019. (Изд.3, Аж.4)
04.12.2018. (Изд.3, Аж.3)
11.07.2017. (Изд.3, Аж.2) 2P7SA088 (02.11.2017.) (Изд.3, Аж.3)
16.09.2016. 2P7SA048 (14.06.2017.)
22.03.2016. -

Река ТисаИзмена ћелија
Март 2023. (Изд.3, Аж.5) -
29.12.2021. (Изд.3, Аж.5) -
04.02.2021. (Изд.3, Аж.4) -
22.12.2019. (Изд.3, Аж.3) -
13.12.2018. (Изд.3, Аж.2) -
16.11.2017. (Изд.3, Аж.1) -
14.12.2016. -
05.07.2016. -
28.01.2014. -
27.05.2011. -

Бесплатан софтвер за преглед електронских навигационих карата, „SeeMyDEnc” који отвара формат у коме су наше карте урађене (.7CB) можете преузети са www.sevencs.com
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности