Информатор (23. октобар 2017.)

PDF
 DOC ODT

Информатор је издала Дирекција за водне путеве, са седиштем у Београду, Француска број 9, 11000 Београд, а у форми у којој се налази на сајту Дирекције почев од 7. јула 2011. године, а израдила га је Славица Тимотијевић, дипл.правник, начелник Одељења за правне, кадровске и опште послове. За даље ажурирање, измене и допуне Информатора задужени су Светлана Марковић, самостални саветник на радном месту за опште послове и послове заступања и Мр Иван Митровић, виши саветник на радном месту за управљање међународним пројектима и речне информационе сервисе. За потребе ажурирања информатора и сајта Дирекције, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица су задужени Одлуком директора да, најкасније до 25. у месецу доставе измене прописа, документе које треба поставити на сајт као и сугестије, предлоге и податке из свог делокруга, државним службеницима који су задужени за ажурирање, измене и допуне Информатора и уређење сајта.

Информатор је доступан грађанима који су заинтересовани да остваре увид у информације од јавног значаја којима располаже ова Дирекција на интернет адреси: www.plovput.gov.rs и на пријавници Дирекције.

Увид и израда штампане копије Информатора може се остварити у просторијама Дирекције на адреси Француска 9, Београд, II спрат, канцеларија Светлане Марковић, радним даном од 7,30 до 15,30 часова. На захтев заинтересованог лица може му се омогућити непосредни увид у електронску верзију Информатора или му се одштампати Информатор на лицу места. Заинтересовано лице се може информисати на тел. 011 30 29 846 у ком времену ће му се обезбедити непосредни увид односно штампање Информатора. Нужни трошкови штампања Информатора одређују се према трошковнику који чини саставни део Уредбе о 5 висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube