Историјат

• 1963 •
Основан Пловпут. Прве пословне активности биле су везане за обележавање пловних путева. Пре оснивања Пловпута, ове активности биле су у надлежности Дирекција речног саобраћаја.

• 1964 •
Почетак снимања водног дела попречних профила ехологом компаније Атлас из Бремена.

• 1968 •
Увођење система радарског обележавања.

• 1963 - 1970 •
У овом периоду транспортовано је и уграђено 173.724м3 речног наноса. Урађен је 121 пројекат везан за инвестиционо-техничку документацију и извођачке радове.

• 1974 •
Модернизација система обележавања пловних путева. Примењене су бове са радарским рефлектором, од легираног алуминијума и са електронским светлосним уређајем. Уједно, са сидара од ливеног гвожђа прешло се на употребу бетонских сидара која су имала мању масу и била су лакша за манипулацију.

• 1971 - 1980 •
У овом периоду транспортовано је и уграђено 1.063.881м3 каменог материјала и избагеровано је 925.916м3 речног наноса. Урађена су 224 пројекта везана за: инвестиционо техничку документацију, праћење развоја морфолошких промена у пловном путу, багеровање, обезбеђивање захтеваних габарита пловног пута и др.

• 1983 •
Први рачунар у Пловпуту

• 1985 •
Снимања воденог дела попречних профила Поларфикс опремом компаније Атлас из Бремена.

• 1981 - 1990 •
У овом периоду транспортовано је и уграђено 600.416м3 каменог материјала и избагеровано је 1.237.550м3 речног наноса. У овом периоду урађен је 81 пројекат везан за: инвестиционо техничку документацијум праћење развоја морфолошких промена у пловном путу, студијске радове, багеровање, обезбеђивање захтеваних габарита пловног пута и др.

• 1995 •
Набављена је опрема за снимање Мариматецх из Данске која се од претходних разликовала по томе што за одређивање позиције користи ГПС уређај што је омогућавало већу мобилност рада.

• 1999 •
Набавка опреме за бочно скенирање речног дна („side scan sonar”).

• 1991 - 2000 •
У овом периоду транспортовано је и уграђено 43.841м3 каменог материјала и избагеровано је 615.400м3 речног наноса. Урађен је 51 пројекат везан за: инвестиционо техничку документацију, праћење развоја морфолошких промена у пловном путу, студијске радове, багеровање, обезбеђивање захтеваних габарита пловног пута и др.

• 2001 •
Израда прве интернет презентације Пловпута

• 2002 •
Израда прве електронске навигационе карте у Пловпуту.

• 2004 •
Почетак употребе соларних светлећих уређаја за обележавање пловних путева. Прелазак на соларну енергију представља дугорочно техничко решење система обележавања пловних путева. Поред великих уштеда у енергији, овај систем омогућава и значајне еколошке ефекте.

• 2005 •
Започет интензиван развој речних информационих сервиса.

• 2006 •
Целокупан ток Дунава покривен соларним „Carmanah” лампама. Учешће у првом ЕУ пројекту - „MARUSE”

• 2007 •
Отворен РИС центар у Пловпуту.

• 2008 •
Целокупан ток Тисе покривен соларним „Carmanah” лампама

• 2009 •
Почетак реализације пројекта имплементације РИС-а у Србији.

• 2001 - 2009 •
У овом периоду транспортовано је и уграђено 8.198м3 каменог материјала и избагеровано 208.995м3 речног наноса (подаци до 2003. год.). У овом периоду урађено је више од 50 пројеката везаних за: праћење развоја морфолошких промена у пловном путу, багеровање и др.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности