ICPDR

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) сачињена је од представника 13 земаља подунавског региона. Мисија ове комисије је да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода у циљу добробити земаља дунавског слива и њихових становника. Тадашња Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав, а пуноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав постала је 19. августа 2003. године.

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности