Међународни и међудржавни водни путеви у Републици Србији


Дунав

Дунав (нем. ”Донау„ слов. ”Дунај„ мађ. ”Дуна„ украјински ”Дунай„ рум. ”Дунăре, тур. ”Туна„) је најдужа река у Европској унији и друга најдужа река у Европи након Волге. Извире у Шварцвалду од мањих река Берге и Бригах код града Донаушингена. Дунав је дугачак око 2850 км, протиче кроз неколико централноевропских главних градова, пре него што се улије у Црно море кроз делту Дунава у Румунији и Украјини.

Рајна - Дунав коридор (Rhine-Danube Corridor) је један од девет европских коридора ”TEN-T„ мреже, а који пролази кроз Републику Србију у дужини од 588 километара - од Бездана до Тимока. Од тога, 137.6 километара представља заједнички сектор са Хрватском, а 299.35 километара са Румунијом.

Уредбом Владе Републике Србије о одређивању међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), река Дунав је међународни водни пут на целој дужини тока кроз Републику Србију, тј. км 845+500 до км 1433+100.

Уредбом Владе Републике Србије о категоризацији међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), водни пут реке Дунав на делу тока од км 845+500 до км 1170 има категорију VII, а на делу тока од км 1170 до км 1433+100 има категорију VIc.

Dunav

Сава

Река Сава је по дужини трећа, а по протоку највећа притока Дунава. Дужина Саве од њеног извора у планинама западне Словеније до ушћа у Дунав у Београду је око 944 км. Протиче кроз четири земље (Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину и Србију) и повезује три главна града те четири земље: Љубљану у Словенији, Загреб у Хрватској и Београд у Србији. Површина слива од 97,713 км², покрива знатан део Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и мањи део територије Албаније.

Река Сава представља међународни пловни пут. Оквирни споразум о сливу реке Саве потписан је 2004. године од стране Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, а Међународна комисија за слив реке Саве почела је са радом 2006. године.

Уредбом Владе Републике Србије о одређивању међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), река Сава је међународни водни пут на целој дужини тока кроз Републику Србију, тј. км 0 до км 210+800.

Уредбом Владе Републике Србије о категоризацији међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), водни пут реке Саве на делу тока од км 0 до км 81 има категорију Va, на делу тока од км 81 до км 176 има категорију IV, на делу тока од км 176 до км 196 има категорију III, a на делу тока од км 196 до км 210+800 има категорију IV.

Sava

Тиса

Река Тиса (мађарски: ”Tisza„ украјински: ”Tisa„ словачки и румунски: ”Tisa„ и немачки: ”Theiß„) је највећа лева притока Дунава. Протиче кроз Панонску низију. Извире у Украјини, на Карпатима у области Буковина, и даље пролази кроз Мађарску, Румунију, Словачку и Србију. Улива се у Дунав насупрот Старог Сланкамена. Тиса је дугачка 1.358 км. У Војводини Тиса дели Бачку (десна обала) и Банат (лева обала). Највећа притока Тисе је Муреш, а затим следе Бегеј, Бодрог, Златица, Кереш, Самош и Шајо. Тиса је пловна на дужини од 532 км, а протиче кроз Србију у дужини од 164 км.

Уредбом Владе Републике Србије о одређивању међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), река Тиса је међудржавни водни пут на којем важи међународни режим пловидбе на целој дужини тока кроз Републику Србију, тј. км 0 до км 164, што значи да је пловидба реком Тисом слободна и отворена за бродове свих држава без обзира на заставу брода.

Уредбом Владе Републике Србије о категоризацији међународних и међудржавних водних путева („Сл. Гласник РС“, бр. 109/16), водни пут реке Тисе на делу тока од км 0 до км 164 има категорију IV.

Tisa
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности