Пројектовање

Пројектовање у Пловпуту представља важан елемент на унапређењу и одржавању унутрашњих пловних путева од међународног значаја у Републици Србији. Основне активности се односе на планирање и пројектовање регулационих мера, праћење ефеката изведених регулационих радова, годишње анализе стања унутрашњих пловних путева, пружање информација од значаја за учеснике у водном саобраћају, а све у циљу повећања безбедности пловидбе. Од оснивања Пловпута до данас урађено је преко 500 пројеката регулационих радова, на основу којих је уграђено преко 1.8 милиона м3 каменог материјала.

Значајан део активности односи се на израду пројеката обележавања мостова, прилазних пловних путева, сидришта и уређење режима саобраћаја у зонама лука и пристаништа.

Пројектанти Пловпута активно учествују у раду међународних институција које се баве проблемима пловидбе на унутрашњим пловним путевима. На тај начин остварује се сарадња и стварају се услови за примену међународних искустава из области унутрашње пловидбе.

пројектовање
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности