Речни информациони сервиси

Речни информациони сервиси (РИС) су концепт усаглашених телекомуникационих услуга и информационих система за подршку унутрашњој пловидби и њену везу према осталим видовима саобраћаја. Овај концепт обухвата системе за лоцирање и праћење бродова, приказ електронских навигационих карата, пружање информација о пловном путу, као и друге услуге. РИС је осмишљен као отворен систем доступан свим заинтересованим корисницима унутрашњих пловних путева.

Законом о министарствима из маја 2007. године Дирекција за водне путеве Пловпут је добила институционално овлашћење за развој и унапређење речних информационих сервиса у Републици Србији. Увођење РИС-а у Србији усклађено је са постојећим европским стандардима (РИС Директива ЕУ и препоруке Европске економске комисије Уједињених нација). То је предуслов за интегрисање међународних унутрашњих пловних путева у нашој земљи са европском пловидбеном мрежом, са посебним акцентом на европски Коридор VII (реку Дунав).

У Пловпуту развијене су електронске навигационе карте (ENC) за цео ток река Дунав (590 км) и Тиса (160 км) кроз Србију, у складу са “Inland ECDIS” стандардом. У последње три године постављене су четири базне станице за праћење пловидбе (Београд, Нови Сад, ХЕ Ђердап 1, ХЕ Ђердап 2) чиме је покривено преко 200 км реке Дунав. Крајем 2007. године започео је са радом и РИС центар из кога се врши лоцирање и праћење бродова у реалном времену. Једна од услуга коју Пловпут пружа корисницима пловних путева је и систем обавештавања путем интернета - Notices to Skippers (http://nts.risserbia.rs)

речни-информациони-сервиси

У 2009. години започела је реализација трогодишњег пројекта Имплементације РИС-а на Дунаву у Србији, који је финансиран из “IPA” 2007. Резултат спровођења тог пројекта ће бити оперативан РИС систем који ће се састојати из подсистема за лоцирање и праћење бродова (15 базних станица), подсистема за давање електронских саопштења бродарству, подсистема за електронско пријављивање путовања, подсистема за пружање корекције “GPD” сигналу према “IALA” стандардима, и др. Због начина на који је конципиран и пројектован, РИС систем у Србији представљаће један од најсложенијих и најобухватнијих система на целокупном току реке Дунав.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности