Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија)

Међународна комисија за слив реке Саве је успостављена у циљу имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве. Овај споразум су потписале Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија, а ступио је на снагу 2004. године.

Савска комисија је започела са радом почетком 2006. године.

Главни циљеви Савске комисије су: успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, успостављање одрживог управљања водама, као и предузимање мера за спречавање или ограничење опасности и смањивање и уклањање штетних последица, укључујући последице од поплава, опасности од леда и суша и инцидената који обухватају супстанце штетне по воду.

Експерти из прибрежних земаља учествују у раду стручних група за: пловидбу, управљање сливом, превенцију и контролу акцидената, заштиту од поплава, правна питања, као и неколико ад-хок радних група из различитих области.

Републику Србију, у раду стручне радне групе за пловидбу, представљају експерти Пловпута.

 
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности