Хидрографска снимања

Пловпут је, у области хидрографских мерења, пионир у примени нових технологија на просторима југоисточне Европе. Годишње се сними преко 550 км међународних унутрашњих пловних путева у Републици Србији. Пловпут је опремљен “singlebeam” и “multibeam” опремом за брза и ефикасна хидрографска мерења.

”Singlebeam” опрема се користи за снимање попречних профила речног корита. Ради се о лако преносивој опреми која се може инсталирати на чамац чији габарити допуштају рад у иначе тешко доступним деловима речног корита.

”Multibeam” опрема је монтирана на брод који је оперативан на целом току река Дунав, Сава и Тиса. Резултат овакве обраде су 3D модели речног дна, дигитални ситуациони планови и остале захтеване подлоге које се користе за даљу анализу и пројектовање.

хидрографска-снимања
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности