Logo

Implementacija transnacionalnog projekta DanubeSediment (Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River) započeta je 01. januara 2017. godine. Cilj projekta je unapređenje upravljanja nanosom u reci Dunav i njenim pritokama. Direkcija za vodne puteve je partner na projektu. Projekat je kofinansiran od strane fondova Evropske unije (ERDF i IPA fondovi). Planiran završetak projekta DanubeSediment predviđen je za 30. novembar 2019. godine.

Za više informacija posetite: www.interreg-danube.eu/danubesediment 

Pronos nanosa predstavlja prirodan proces u rečnim sistemima. Posledjih decenija, ljudske aktivnosti vezane za Dunav i njegove pritoke, dovele su do velikih promena u prirodnoj količini nanosa. Ove promene negativno utiču na važna pitanja koja su vezana za upravljanje vodom, a odnose se na rizik od poplava, unutrašnju plovidbu, ekologiju i hidroenergetsku proizvodnju.

Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) prepoznala je nedostatak u upravljanju nanosom u Planu upravljanja basenom reke Dunav iz 2009. i 2015. godine. S obzirom da Dunav protiče kroz deset zemalja, od Švarcvalda do Crnog mora, holističko upravljanje nanosom i vodom zahteva transnacionalni pristup čitavog basena.

Da bi se suočili sa pomenutim izazovima, 14 partnera iz devet zemalja sklopili su partnerstvo u okviru projekta DanubeSediment. Cilj projekta je da se unapredi upravljanje vodom i nanosom, kao i morfologija reke Dunav. Implementacija projekta je otpočeta u januaru 2017. godine i trajaće dve i po godine, sa ukupnim budžetom od 3.56 miliona eura. Projekat DanubeSediment je kofinansiran od strane fondova Evropske unije (ERDF i IPA fondovi), u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.

Popunjavanje praznina u znanju: projektni tim će započeti prikupljanje podataka vezanih za režim pronosa nanosa na reci Dunav i njenim glavnim pritokama. Ovi podaci obezbeđuju bazu za uspostavljanje ravnoteže nanosa na celom toku Dunava i analiziraće opadanje, izvore i preraspodelu nanosa i njihove uticaje.

Jačanje upravljanja: glavni rezultat projekta biće “Smernice za upravljanje pronosom nanosa na Dunavu” (DSMG). Ovaj dokument će imati ključni doprinos za treće izdanje Plana upravljanja Dunavom (DRBMP), kao i za drugo izdanje Plana upravljanja rizikom od poplava na Dunavu (DFRMP). Oba plana su razvijena od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

Kao glavni korisnici projekta DanubeSediment, zainteresovane strane će redovno biti uključene u napredak projekta, npr. kroz nacionalne i internacionalne radionice. “Priručnik o nanosu za zainteresovane strane” (SMS) fokusiraće se na specifične mere ciljne grupe za unapređenje upravljanja nanosom u oblasti plovidbe, hidroenergetske proizvodnje, upravljanja rizikom od poplava i u oblasti upravljanja slivom reke.

Legenda projekta
Početak projekta 01.01.2017.
Završetak projekta 30.11.2019.
Ukupan budžet 3.558.581,62 €
Broj poziva Prvi (1) poziv
Programski prioritet Dunavski region odgovoran za životnu sredinu i kulturu
Specifičan cilj Jačanje transnacionalnog upravljanja vodama i prevencija rizika od poplava

Partneri

Budapest University of Technology and Economics
BME

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
BOKU

General Directorate of Water Management
OVF

National Administration "Romanian Waters"
NARW

National Institute of Hydrology and Water Management
NIHWM

Bavarian Environment Agency
LfU

National Institute of Meteorology and Hydrology – Bulgarian Academy of Sciences
NIMH-BAS
Executive Agency “Exploration and Maintenance of the Danube River” EAEMDR

Croatian Waters - Legal entity for water management
HRVODE

Institute for Water of the Republic of Slovenia
IzVRS

Water Research Institute
VUVH

Technical University of Munich, Chair of Hydraulic Research and Water Resources Management
TUM

Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources
JCI

Republic of Serbia Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - Directorate for Inland Waterways
Plovput

Pridruženi partneri

Federal Waterways Engineering and Research Institute
BAW

International Commission for the Protection of the Danube River
ICPDR

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
BMLFUW

HIDROELECTRICA SA
Hidroelectrica

International Sava River Basin Commission
ISRBC

Danube Commission DC

WWF World Wild Fund for Nature Hungary
WWF Hungary

Water management construction, state enterprise
VVB

Ministry of Environment, Waters and Forests
MEWF

VERBUND Hydro Power GmbH
VHP

Ministry of Foreign Affairs and Trade
MFAT

Global Water Partnership Central and Eastern Europe
GWP CEE

Slovenian Water Agency DRSV
Slovak Water Management Enterprise, s.e.
SVP

Za informacije o ulozi Direkcije za vodne puteve u projektu Danube Sediment, budite slobodni da kontaktirate našeg koordinatora projekta: 

Mr Ivan Mitrović
imitrovicplovput.rs
+381 11 30 29 842

Za više informacija posetite:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Flajer projekta

Project Flyer

Poster Danube Day

Poster Danube Day

Project Roll-up

Newsletter 2017 (RS)

Newsletter 2017 (EN)

Newsletter 2018 01 (RS)

Newsletter 2018 01 (EN)

Newsletter 2018 02 (RS)

Newsletter 2018 02 (EN)

Newsletter 2019 01 (RS)

Newsletter 2019 01 (EN)

Newsletter 2019 02 (RS)


Danube STREAM & Danube Sediment
Radionica / Workshop
09.09.2019.

Program
• Lista učesnika
• Evaluacija
Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Fotografije

• Agenda
• LoP
• Evaluation
Presentation 1
Presentation 2
Presentation 3
PhotosZbog čega je nanos značajan element svake reke? Saznajte više o dunavskom rečnom nanosu – koji su uzroci nastanka i posledice neuravnoteženog pronosa nanosa. Video je kreiran u okviru projekta Danube Sediment [http://www.interreg-danube.eu/danubesediment], koji okuplja zainteresovane strane u cilju poboljšanja upravljanja nanosom duž Dunava. [VIDEO]

Danube Sediment Video

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post