Hidrografska snimanja

Plovput je, u oblasti hidrografskih merenja, pionir u primeni novih tehnologija na prostorima jugoistočne Evrope. Godišnje se snimi preko 550 km međunarodnih unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji. Plovput je opremljen singlebeam i multibeam opremom za brza i efikasna hidrografska merenja.

Singlebeam oprema se koristi za snimanje poprečnih profila rečnog korita. Radi se o lako prenosivoj opremi koja se može instalirati na čamac čiji gabariti dopuštaju rad u inače teško dostupnim delovima rečnog korita.

Multibeam oprema je ugrađena na brod koji je operativan na celom toku reka Dunav, Sava i Tisa. Rezultat ovakve obrade su 3D modeli rečnog dna, digitalni situacioni planovi i ostale zahtevane podloge koje se koriste za dalju analizu i projektovanje.

hidrografska-snimanja

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post