print


10.09.2013.

Obaveštavaju se zapovednici brodova, starešine plovila, rukovaoci plovećih naprava. Organizacija rečnog saobraja i ostali učesnici u rečnom saobraćaju o stanju plovnog puta na području Lučke kapetanije Pančevo o sledećem.

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja, sadržini i obrazcu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu, i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje (Službeni glasnik RS br. 3/2013) od 7. maja 2013 godine i početka primene novih obrazaca BRODARSKIH knjižica i DOZVOLA za ukrcanje stranom državalјaninu koji se ukrcava kao član posade broda trgovačke mornarice Republike Srbije a nalaze se u prodaji u Službenom glasniku u Beogradu i Novom Sadu, dužni da obratite posebnu pažnju na sledeće:

1.Da su svi brodarci dužni da promene brodarske knjižice u skladu sa pravilnikom, najkasnije do isteka važnosti iste, tj. do isteka važnosti lekarskog pregleda, koji za produženje više ne upisuje lekar u brodarsku knjižicu nego ovlašćeno lice lučke kapetanije.

2.Da svi ukrcani strani državlјani na brodovima trgovačke mornarice Republike Srbije moraju da poseduju dozvolu za ukrcavanje u skladu sa odredbama navedenog pravilnika, sa posebnim osvrtom na potrebnu dokumentaciju po članu 6. stav 2. tačka 4 i tačka 5


Član 6.

(2) Uz zahtev za izdavanje dozvole za ukrcavanje podnosilac zahteva prilaže:

1) fotokopiju isprave kojom se utvrđuje identitet;

2) izveštaj o zdravstvenoj sposobnosti da je telesno i duševno sposoban za vršenje određenog posla na brodu, izdat prema propisima kojima je uređena zdravstvena sposobnost člana posade;

3) fotokopiju ovlašćenja o osposoblјenosti u trgovačkoj mornarici;

4) fotokopiju odobrenja za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u Republici Srbiji;

5) fotokopiju odobrenja za zasnivanje radnog odnosa stranog državlјanina izdato u skladu sa zakonom kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa sa stranim državlјanima;

6) fotokopiju prve, odnosno prethodne dozvole za ukrcavanje, ako su iste ranije izdate;

7) dve fotografije dimenzija 3 x 3,5 cm.

(3) Fotokopije isprava iz stava 2. tač. 1), 3), 4), 5) i 6) ovog člana prilažu se uz originalne isprave koje se podnose na uvid kad se zahtev predaje lično, odnosno overene od nadležnog organa za overu prepisa kada se zahtev podnosi poštom.

(4) Pripravnici i lica iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika uz zahtev za izdavanje dozvole za ukrcavanje ne podnose ispravu iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

3. Shodno datom pravilniku posebno još obratiti pažnju na čl. 13 stav 1 tačka 1 po kome ukrcanje i iskrcae zapovedniku potpisuje brodar, a ne kao do sada sam sebi zapovednik.

Član 13.

Podatke u brodarsku knjižicu, odnosno dozvolu za ukrcavanje, licima koja se ukrcavaju na brodove unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice Republike Srbije, upisuju, i to:

1) podatke o ukrcavanju i iskrcavanju i o broju dana plovidbenog staža i plovidbene sektore zapovedniku broda - brodar;

2) podatke o ukrcavanju i iskrcavanju i o broju dana plovidbenog staža i plovidbene sektore ostalih članova posade - zapovednik broda;

3) podatke o krvnoj grupi i Rh faktoru - ovlašćeno lice lučke kapetanije na osnovu isprave izdate od strane službe za transfuziju krvi;

4) podatke o zdravstvenim pregledima - ovlašćeno lice lučke kapetanije na osnovu izveštaja o zdravstvenoj sposobnosti izdate od strane službe medicine rada;

5) podatke o preosetlјivosti na lekove, serume, vakcine i zdravstvena ograničenja - ovlašćeni lekar zdravstvene ustanove;

6) vizu u brodarsku knjižicu - organ nadležan za izdavanje viza;

7) ostale podatke - u Republici Srbiji lučka kapetanija, a u inostranstvu - diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije.

4. Novina se odnosi shodno čl. 16 stav 1 i stav 2 i na overu knjižica na svakih šest meseci.

Član 16.

(1) Imalac brodarske knjižice, odnosno dozvole za ukrcavanje predaje istu na uvid lučkoj kapetaniji najmanje jedanput u šest meseci počev od dana prvog unosa podataka o broju dana plovidbenog staža i plovidbenim sektorima.

(2) Lučka kapetanija će upisati kontrolni podatak o broju dana plovidbenog staža i plovidbenim sektorima na za to predviđeno mesto u brodarskoj knjižici, odnosno dozvoli za ukrcavanje na osnovu podataka koje je uneo zapovednik broda.

(3) Prilikom unosa kontrolnog podatka lučka kapetanija će zatražiti od imaoca brodarske knjižice, odnosno dozvole za ukrcavanje na uvid brodski dnevnik ili izvod iz brodskog dnevnika potpisanog i overenog od strane zapovednika broda ukoliko je uočeno da su podaci za pojedino putovanje nepotpuni, ili postoji sumnja u verodostojnost istih.

(4) Putovanja za koja podaci ne mogu da se utvrde i nakon zahteva lučke kapetanije, ne uzimaju se u obzir prilikom unošenja kontrolnog podatka.

5. Sem promena u vez izdavanja i vođenja knjižica novina je i u potrebnim dokazika za članove posade i pripravnike koji se prvi put ukrcavaju na brod

Na osnovu člana 5. i 6. Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice(Službeni glasnik RS broj 8/2012 od 4. jula 2012 godine, precizirano je da „Brodarac koji se prvi put ukrcava na brod, kao i brodarac koji se ukrcava u svojstvu pripravnika treba da poznaje veštinu plivanja i da položi poseban ispit o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (sprečavanje nezgode na brodu, protivpožarna zaštita i pružanje prve medicinske pomoći na brodu“.

Prema tome, brodarci koji se prvi put ukrcavaju na brod, kao i brodarac koji se ukrcava na brod u svojstvu pripravnika, su dužni tom prilikom da zapovedniku broda koji ga ukrcava na brod prilože i potvrdu o poznavanju veštine plivanja od strane nautičkih, plivačkih ili ronilačkih klubova koji registrovani za taj sport kao i uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu o postupcima u slučaju opasnosti na brodu na osnovu člana 4. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice (Službeni glasnik RS. broj 183/2013) od 5. jula 2013 godine.

Zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje na brodu je dužan da u postupku overe knjige popisa posade i ukrcanja članova posade u brodarskih knjižicama u lučkim kapetanijama, da priloži i navedenu fotokopiju potvrde i uverenje a original na uvid, za brodarce koji se prvi put ukrcavaju na brodove trgovačke mornarice Republike Srbije.

Prilozi:
Zahtev za brodarsku knjižicu
Zahtev za dozvolu za ukrcavanje

S poštovanjem,

Šef lučke kapetanije
Zoran Gvozdenović

Lučka kapetanija Pančevo
Dositeja Obradovića 13 26000 Pančevo.
Tel/fah: 013-342-560
Mob: 063-80-88-101.
Mejl: kapetanija.pancevo@mѕ.gov.rs


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Pravilnik


Povezane vesti:

08.02.2011 Beograd - Saopštenje br. 1/11
13.10.2010 Titel - Saopštenje br. 07/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
10.05.2010 Titel - Saopštenje br. 03/10
29.03.2010 Titel - Saopštenje br. 02/10
19.10.2009 Titel - Saopštenje br. 07/09
09.01.2009 Beograd - Saopštenje br. 01/09
13.10.2008 Titel - Saopštenje br. 14/08
10.06.2008 Beograd - Saopštenje br. 08/08
22.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 05/08
13.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 03/08
08.11.2007 Beograd - Saopštenje br. 10/07
02.10.2007 Novi Sad - Saopštenje br. 28/07
22.09.2007 Beograd - Saopštenje br. 08/07
30.04.2007 Novi Sad - Saopštenje br. 09/07
25.03.2007 Kapetanija Bezdan - Saopštenje br. 01/07
26.09.2006 Beograd - Saopštenje br. 14/06
28.06.2006 Minstarstvo za Infrastrukturu - Saopštenje br. 10/06
25.02.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
25.07.2013 Titel - Saopštenje br. 3/13
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
10.09.2013 Ministarstvo saobraćaja
30.10.2013 Pančevo - br. 12/13
23.01.2014 Titel - br. 1/14
23.01.2014 Pančevo - br. 1/14
19.03.2014 Novi Sad - br. 03/13
16.04.2014 Titel - br. 2/14
07.09.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
07.12.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
16.12.2015 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte
08.03.2016 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
01.03.2016 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte reke Save
06.06.2016 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
13.12.2023 Plan obeležavanja Dunava, Save i Tise za 2024. godinu
02.04.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 02/13
15.10.2012 Titel - Saopštenje br. 14/12
04.07.2012 Beograd - Saopštenje br. 18/12
06.06.2012 Beograd - Saopštenje br. 14/12
16.05.2012 Titel - Saopštenje br. 07/12
15.03.2012 Novi Sad - Saopštenje br. 10/12
11.11.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 16/11
29.11.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 18/11
12.01.2012 Titel - Saopštenje br. 01/12
31.08.2011 Titel - Saopštenje br.5/11
14.07.2011 Plovput publikovao CEVNI poster
06.06.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 08/11
02.06.2011 Beograd - Saopštenje br. 8/11
01.06.2011 Beograd - Saopštenje br. 7/11
26.05.2011 Titel - Saopštenje br.2/11

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post