print


30.10.2013.

Obaveštavaju se zapovednici brodova, starešine plovila, rukovaoci plovećih naprava, organizacije rečnog saobraja i ostali učesnici u rečnom saobraćaju o sledećem:

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade brodova trgovačke mornarice (Službeni glasnik RS br. 64/12) od 12.07.2012. godine i početka izdavanja novih obrazaca ovlašćenja, sva ukrcana lica koja poseduju stara ovlašćenja dužna su da u najkraćem roku, a najkasnije do zamene brodarske knjižice ( rok zamene dat u tačci 1. saopštenju brodarstvu br.10/2013 od 10.09.2013. -1.Da su svi brodarci dužni da promene brodarske knjižice u skladu sa pravilnikom, najkasnije do isteka važnosti iste, tj. do isteka važnosti lekarskog pregleda, koji za produženje više ne upisuje lekar u brodarsku knjižicu nego ovlašćeno lice lučke kapetanije) promene ovlašćenja shodno donesenom pravilniku.

Uz zahtev potrebno priložiti:
1. Oštampan podatak sa čipa lične karte ili fotokopiju lične karte bez čipa ili fotokopiju stare lične karte;
2. Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za sticanje zvanja člana posade broda trgovačke mornarice;
3. Fotokopiju ovlašćenja o osposoblјenosti u trgovačkoj mornarici;
4. Fotokopiju ovlašćenja o posebnoj osposoblјenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem;
5. Fotokopiju ovlašćenja o posebnoj osposoblјenosti za upravlјanje plovilom uz pomoć radara;
6. Fotokopiju važeće brodarske knjižice (ne dostavlјaju pripravnici i lica opšte službe: konobari, kuvari, sobarice, lekari i dr.);
7. Dve fotografije dimenzija 3 h 3,5 cm (ne starije od šest meseci);
8. Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Uz fotokopije isprava koje se prilažu pod brojem 1, 2, 3, 4, 5 i 6 podnose se i originalne isprave na uvid.

Zbog načina obrade podataka, obavezne provere verodostojnosti podnetih dokumenata i izrade dokumenata, procedura izdavanja novih ovlašćenja trajaće minimalno 30 dana od dana podnošenja zahteva.

S poštovanjem,

Kontakti:
Lučka kapetanija Pančevo
Dositeja Obradovića 13 26000 Pančevo
Tel/fah 013-342-560
Mob. 063-80-88-101
Email adresa: kapetanija.pancevo@mѕ.gov.rs

Šef lučke kapetanije
Zoran Gvozdenović


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Pravilnik


Povezane vesti:

08.02.2011 Beograd - Saopštenje br. 1/11
13.10.2010 Titel - Saopštenje br. 07/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
10.05.2010 Titel - Saopštenje br. 03/10
29.03.2010 Titel - Saopštenje br. 02/10
19.10.2009 Titel - Saopštenje br. 07/09
09.01.2009 Beograd - Saopštenje br. 01/09
13.10.2008 Titel - Saopštenje br. 14/08
10.06.2008 Beograd - Saopštenje br. 08/08
22.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 05/08
13.05.2008 Beograd - Saopštenje br. 03/08
08.11.2007 Beograd - Saopštenje br. 10/07
02.10.2007 Novi Sad - Saopštenje br. 28/07
22.09.2007 Beograd - Saopštenje br. 08/07
30.04.2007 Novi Sad - Saopštenje br. 09/07
25.03.2007 Kapetanija Bezdan - Saopštenje br. 01/07
26.09.2006 Beograd - Saopštenje br. 14/06
28.06.2006 Minstarstvo za Infrastrukturu - Saopštenje br. 10/06
25.02.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
25.07.2013 Titel - Saopštenje br. 3/13
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
10.09.2013 Ministarstvo saobraćaja
30.10.2013 Pančevo - br. 12/13
23.01.2014 Titel - br. 1/14
23.01.2014 Pančevo - br. 1/14
19.03.2014 Novi Sad - br. 03/13
16.04.2014 Titel - br. 2/14
07.09.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
07.12.2015 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
16.12.2015 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte
08.03.2016 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
01.03.2016 Plovput publikovao nove elektronske plovidbene karte reke Save
06.06.2016 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
13.12.2023 Plan obeležavanja Dunava, Save i Tise za 2024. godinu
02.04.2013 Novi Sad - Saopštenje br. 02/13
15.10.2012 Titel - Saopštenje br. 14/12
04.07.2012 Beograd - Saopštenje br. 18/12
06.06.2012 Beograd - Saopštenje br. 14/12
16.05.2012 Titel - Saopštenje br. 07/12
15.03.2012 Novi Sad - Saopštenje br. 10/12
11.11.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 16/11
29.11.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 18/11
12.01.2012 Titel - Saopštenje br. 01/12
31.08.2011 Titel - Saopštenje br.5/11
14.07.2011 Plovput publikovao CEVNI poster
06.06.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 08/11
02.06.2011 Beograd - Saopštenje br. 8/11
01.06.2011 Beograd - Saopštenje br. 7/11
26.05.2011 Titel - Saopštenje br.2/11

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post