see-logowanda-logoeu-logo

Ciljevi

Implementacija projekta “WANDA” je započeta u aprilu 2009. godine i imala je za cilј uspostavlјanje održivog, ekološki prihvatlјivog i međunarodno koordiniranog pristupa upravlјanju otpadom sa brodova - uklјučujući definisanje i primenu odgovarajućih mera - na toku reke Dunav, sa idejom o zaštiti vodnih resursa i njihovih kompleksnih ekosistema.

Aktivnosti i koristi

Aktivnosti i koristi su brojne, kao što su Pilot aktivnosti - praktična rešenja za prikuplјanje otpada sa brodova - će biti implementirane u regionu gornjeg (AT, SK, HU) i donjeg Dunava. Takođe, finansijski model za upravlјanje otpadom sa brodova je elaboriran za gornji tok Dunava, a model koji obuhvata procedure za naplatu ovih usluga je razvijen. Na bazi dogovorenog okvira, nacionalni koncepti upravlјanja otpadom sa brodova je elaboriran za svaku zemlјu, od strane partnera uklјučenih u projekat. Tokom projekta vršila se i međunarodna koordinacija aktivnosti vezanih za koncepte upravlјanja otpadom sa brodova i pilot aktivnosti. U nju su bili uklјučeni svi partneri na projektu. Omogućena je i razmena informacija sa “ICPDR”-om, Nemačkom agencijom za unutrašnju plovidbu Jug, Centralnom komisijom za plovidbu na reci Rajni, Dunavskom komisijom, Međunarodnom komisijom za sliv reke Save i drugim relevantnim stejkholderima.

U projekat je bilo uklјučeno 9 partnera iz 7 zemalјa: AT, SK, HU (2), HR, RS, RO (2), BG. Kvalitet pobolјšanja projektnih aktivnosti je postignut kroz posmatračku ekspertsku grupu (posmatrači: “ICPDR”, Dunavska komisija, Centralna komisija za plovidbu na reci Rajni, Nemačka agencija za unutrašnju plovidbu Jug, Međunarodna komisija za sliv reke Save, i dr.)

Finalna konferencija projekta “WANDA” održana je 29. marta 2012. godine u Beogradu. Više od 80 predstavnika zainteresovanih strana je prisustvovalo u finalnom predstavlјanju. Organizator događaja je bila Direkcija za vodne puteve (Plovput).

Trajanje, geografska pokrivenost i konzorcijum

  • Realizacija projekta WANDA trajaće od aprila 2009. do marta 2012. godine
  • U projekat je uključeno devet partnera iz sedam zemalja: AT, SK, HU (2), HR, RS, RO (2), BG
  • Ogranizacije koje podržavaju realizaciju projekta uključene su u WANDA posmatračku ekspertsku grupu (posmatrači): ICPDR, Dunavska komisija, Centralna komisija za plovidbu na reci Rajni, Nemačka agencija za unutrašnju plovidbu Jug, Međunarodna komisija za sliv reke Save, i dr.
wanda-mapa

Vodeći partner:

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH;  www.via-donau.org

Kontakt osoba:

Harald Beutl, Project Coordinator
Tel: + 43 50 4321-1629;
Fax: + 43 50 4321-2050
e-mail: wanda@via-donau.org

Partneri na projektu

Država Partner Internet
Austrija Via Donau www.via-donau.org
Slovačka VUVH www.vuvh.sk
Mađarska KTI www.kti.hu
  RSOE www.rsoe.hu
Rumunija APDF  
  APDM www.romanian-ports.ro
Bugarska EAEMDR www.appd-bg.org
Hrvatska PAV www.port-authority-vukovar.hr
Srbija Plovput www.plovput.rsBudžet projekta

Ukupan budžet projekta iznosi 1.906.660 EUR, a finansira se iz “ERDF”-a.

Uloga Plovputa na projektu

Direkcija za vodne puteve Plovput je imala status 10% partnera na projektu “WANDA”. To znači da je njeno učešće na projektu bilo finansirano od strane drugog partnera na projektu, u ovom slučaju austrijske kompanije "via Donau". Ukupan budžet Plovputa za ove svrhe je bio 15.000 EUR. To je predstavlјalo značajno smanjenje u odnosu na inicijalni predlog projekta, pa je i angažman Plovputa bio redukovan, u dogovoru sa vodećim partnerom.

Za detaljne informacije o učešću Plovputa na projektu WANDA možete se obratiti našem koordinatoru:
Mr Ivan Mitrović
Direkcija za vodne puteve Plovput
Tel: +381 11 3029 842
Fax: +381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Zvanična prezentacija projekta WANDA:
www.wandaproject.eu

 


see-slogan

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post