see-logo co-wanda-logo eu-logo

Пројекат „CO-WANDA” (COnvention for WAste Management for Inland Navigation on the Danube – Конвенција о управљању бродским отпадом на Дунаву) кофинансиран је у оквиру четвртог позива ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа („SEE” програм). Имплементација пројекта је започета 01. октобра 2012. године. На бази закључака недавно завршеног трогодишњег пројекта „WANDA”, главни циљ „CO-WANDA” иницијативе је припрема нацрта Међународне конвенције за управљање бродским отпадом која би обухватала све подунавске земље. Стручњаци окупљени у конзорцијуму пројекта (из 9 подунавских земаља) су током 24 месеца имплементације пројекта спровели више активности које су створиле услове за успостављање модерног прекограничног система управљања бродским отпадом на целом току реке Дунав.

Ситуација у домену управљања бродским отпадом је различита у различитим подунавским земљама – од развијене инфрструктуре до њеног потпуног одсуства. Стога је једна од кључних тачака пројекта „CO-WANDA”било УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ БРОДСКИМ ОТПАДОМ. У блиској сарадњи са операторима прикупљања бродског отпада, размењена су искуства из праксе. На тај начин, идентификоване су адекватне мере у складу са потребама корисника. Уз то, пројекат нуди предлоге концепата развоја инфраструктуре који служе као основа за успостављање адекватне САВРЕМЕНЕ МРЕЖЕ ЦЕНТАРА ЗА ПРИХВАТ БРОДСКОГ ОТПАДА дуж целог тока реке Дунав, смањујући ризик од непрописног одлагања отпада и доприносећи заштити еко система Дунава.
 
slika01

Спроведени су ПИЛОТ ТЕСТОВИ, са циљем прикупљања података и практичних искустава неопходних за даљу анализу и праћење. Посебна пажња је била посвећена укључивању корисника пловних путева, попут бродара и оператера, у пилот тестове. Пловила која су учествовала у „CO-WANDA” пилот тестовима, опремљена су бесплатним вињетама са којима ће бити у могућности да изврше одлагање зауљеног и замашћеног отпада у одређеним центрима за прихват отпада. На тај начин тестирана је потенцијална употреба вињета за потребе будућег финансијског модела за управљање бродским отпадом. Поред тога, РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОНИ СЕРВИСИ (РИС), који имају снажан потенцијал за подршку операцијама одлагања бродског отпада, су тестирани у ове сврхе.

slika02

Конзорцијум који је учествовао у имплементацији пројекта састојао се од 11 партнера из области унутрашње пловидбе, одржавања и развоја пловних путева, као и научно-истраживачке делатности, што је обезбедило избалансирану комбинацију управа за луке, администрација за пловне путеве, регионалних администрација и института. Унапређење квалитета пројектних активности остварило се кроз укључивање посматрача на пројекту (Дунавска комисија, Међународна комисија за заштиту реке Дунав, Централна комисија за пловидбу на реци Рајни, Међународна комисија за слив реке Саве и др.), који разменом искустава и саветодавним активностима у домену унутрашње пловидбе и заштите животне средине су допринели успешној имплементацији пројекта.

Циљ новог пројеката је допринос заштити осетљивог еко система реке Дунав.


За информације о улози Дирекције за водне путеве у пројекту „CO-WANDA”, будите слободни да контактирате нашег координатора пројекта:

Мр Иван Митровић (Координатор пројекта)
imitrovic@plovput.rs
+381 11 30 29 842

Download

Српски

English

Флајер

Flyer

Newsletter 01

Newsletter 01

Newsletter 02

Newsletter 02

Newsletter 03

Newsletter 03

Newsletter 04

Newsletter 04

Newsletter 05

Newsletter 05


Newsletter 06

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности