Datum: /
Vreme ažuriranja /
Srpski jezik
English language
français
deutch
Dnevni vodostaji i hidrološka prognoza (cm)

Reka Vodomerna stanica vodostaj promene trend 24h 48h 72h 96h NPN VPN rkm
DUNAV Bezdan


-10 602
Apatin


47 674
Bogojevo

11 596
Bačka Palanka


47 578
Novi Sad


57 573
Slankamen


117 623
Zemun


213 632
Pancevo


252 622
Smederevo


439 680
Banatska Palanka

Veliko Gradište

SAVA Jamena

Sremska Mitrovica


37 622
Šabac


-64 478
Beograd


162 560
TISA Novi Kneževac


149 617
Senta


217 630
Novi Bečej

283 718
Titel


129 646
Izvor: 
Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za više informacija posetite www.hidmet.gov.rs

Podaci o vetru

Reka Stanica Brzina vetra
(m/s)
Pravac vetra Opis vremena
Dunav Sombor


Novi Sad


Beograd  

V. Gradište  

Sava S. Mitrovica


Izvor:
Republički hidrometeorološki zavod Srbije, za više informacija posetite www.hidmet.gov.rs

Aktuelna saopštenja brodarstvu
Reka Izvor poruke važi od važi do predmet sadržaj
/ / / / / ...
Izvor: RIS Serbia - Saopštenja brodarstvu

Sistem obeležavanja plovnih puteva
DunavBezdan - Beška (rkm 1433-1233) Redovni režim sistema obeležavanja
DunavBeška - Beograd (rkm 1233-1170) Redovni režim sistema obeležavanja
DunavBeograd - Vince (rkm 1170-1048) Redovni režim sistema obeležavanja
DunavVince - Prahovo (rkm 1048-860) Redovni režim sistema obeležavanja
Sava Redovni režim sistema obeležavanja
Tisa Redovni režim sistema obeležavanja
Trenutni status sistema obeležavanja
Znaci za obeležavanje plovnog puta 
Izvor: Direkcija za vodne puteve

Raspoložive dubine i širine plovnog puta na kritičnim sektorima
Reka kritični sektor od rkm do rkm min.
dubina (dm)
max.
dubina
(dm)
raspoloživa
širina
(m)
datum snimanja situacioni plan
napomena
Dunav Bezdan 1429.0 1425.0 / / / / / /
Siga-Kazuk 1424.2 1414.4 / / / / / /
Apatin 1408.2 1400.0 / / / / / /
Čivutski rukavac 1397.2 1389.0 / / / / / /
Ušće Drave 1388.8 1382.0 / / / / / /
Aljmaš 1381.4 1378.2 / / / / / /
Staklar 1376.8 1373.4 / / / / / /
Erdut 1371.4 1366.4 / / / / / /
Bogojevo 1366.2 1361.4 / / / / / /
Dalj 1357.0 1351.0 / / / / / /
Borovo 1 1348.6 1343.6 / / / / / /
Borovo 2 1340.6 1338.0 / / / / / /
Vukovar 1332.0 1325.0 / / / / / /
Sotin 1324.0 1320.0 / / / / / /
Opatovac 1315.4 1314.6 / / / / / /
Mohovo 1311.4 1307.6 / / / / / /
B.Palanka-Ilok 1302.0 1300.0 / / / / / /
Susek 1287.0 1281.0 / / / / novo
Futog 1267.4 1261.6 / / / / novo
Novi Sad 1255.4 1254.2 / / / / / /
Arankina Ada 1247.0 1244.8 / / / / pdf
novo
Čortanovci 1241.6 1235.0 / / / / pdf
novo
Beška 1232.0 1226.6 / / / / pdf
novo
Preliv 1207.0 1195.0 / / // / /
Sava Ušće Drine 184.0 177.0 / / / / pdf /
Sremska Mitrovica 134.0 126.8 / / / / pdf /
Klenak 112.6 106.0 / / / / /
Šabac 104.0 90.0 / / / / pdf /
Kamičak 88.2 82.2 / / / / pdf /
Uputstvo za tumačenje situacionih planova 
Izvor: Direkcija za vodne puteve

NAPOMENA (Uslovi korišćenja):

Podaci o raspoloživim dubinama na kritičnim sektorima su informativnog karaktera, na bazi aktuelnih vodostaja i rezultata poslednjih hidrografskih merenja. Podaci o raspoloživim visinama plovidbenih otvora mostova su informativnog karaktera, na bazi aktuelnih vodostaja. Direkcija za vodne puteve proračunava i objavljuje ove podatke u najboljoj nameri kao pomoć svim korisnicima plovnih puteva.
Svi aktuelni dinamički podaci na Plovidbenom biltenu su kratkoročni i podložni promenama.
Greške u proračunu nisu izgledne, ali su moguće. Direkcija za vodne puteve se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ovih podataka. Direkcija za vodne puteve savetuje pažljivo razmatranje svih podataka objavljenih na Plovidbenom biltenu pre njihove upotrebe.

Kritični sektori - Prognoza minimalnih i  maksimalnih raspoloživih dubina (dm)
Reka kritični sektor od rkm do rkm 24h 48h 72h 96h
min max min max min max min max
Dunav Bezdan 1429.0 1425.0Siga-Kazuk 1424.2 1414.4Apatin 1408.2 1400.0Čivutski r. 1397.2 1389.0Ušće Drave 1388.8 1382.0Aljmaš 1381.4 1378.2Staklar 1376.8 1373.4Erdut 1371.4 1366.4Bogojevo 1366.2 1361.4Dalj 1357.0 1351.0Borovo 1 1348.6 1343.6Borovo 2 1340.6 1338.0Vukovar 1332.0 1325.0Sotin 1324.0 1320.0Opatovac 1315.4 1314.6Mohovo 1311.4 1307.6B.Palanka-Ilok 1302.0 1300.0Susek 1287.0 1281.0Futog 1267.4 1261.6Novi Sad 1255.4 1254.2Arankina Ada 1247.0 1244.8Čortanovci 1241.6 1235.0Beška 1232.0 1226.6Preliv 1207.0 1195.0Sava Ušće Drine 183.0 177.0Sremska Mitrovica 132.4 126.8Klenak 112.0 106.0Šabac 104.0 90.0Kamičak 88.2 82.2Izvor: Direkcija za vodne puteve
Podaci o prognozi raspoloživih dubina na kritičnim sektorima publikuju se za one kritične sektore za čije referentne vodomerne stanice postoji prognoza vodostaja.

Mostovi - raspoložive visine plovidbenih otvora
Reka Most Minimalna visina plovidbenog otvora (m) Maksimalna visina plovidbenog otvora (m) Širina plovidbenog otvora (m)
Stacionaža (km)
Dunav Drumski most Bezdan

120 1424.42
Drumski most Bogojevo

125 1366.62
Železnički most Bogojevo

80 1366.44
Drumski most Bačka Palanka

120 1297.05
Drumski most „Sloboda” Novi Sad

190 1257.57
Drumski most „Varadinska Duga” Novi Sad

125 1255.07
Most „Boško Perošević” Novi Sad

94 1254.29
„Žeželjev most" Novi Sad

150 1254.20
Drumski most Beška

180 1232.16
„Pupinov most” Beograd

150 1176.10
Drumsko-železnički most Pančevo

145 1166.62
Most „Gasovod - Smederevo”

120 1113.00
Drumski most Smederevo

150 1112.20
SavaDrumsko-železnički most „Rača”

140 183.31
Pešački most Sremska Mitrovica

100 139.24
Drumski most Sremska Mitrovica

150 136.60
Železnički most Šabac

75 106.96
Drumski most Šabac

80 104.53
Drumsko-toplovodni most Obrenovac

80/120 42.53
Železnički most Ostružnica

75/75 15.43
Drumski most Ostružnica

150 15.00
Most na Adi

150 3.80
Novi železnički most Beograd

120 3.00
Stari železnički most Beograd

90 2.73
Drumski most „Gazela” Beograd

200 2.52
Drumsko-tramvajski most Beograd

90 1.43
Drumski most „Brankov most” Beograd

100 1.00
Izvor: Direkcija za vodne puteve

Mostovi - Prognoza minimalnih raspoloživih visina plovidbenih otvora (m)
Reka Most 24h 48h 72h
96h Stacionaža
(km)
Dunav Drumski most Bezdan1424.42
Drumski most Bogojevo1366.62
Železnički most Bogojevo1366.44
Drumski most Bačka Palanka1297.05
Drumski most „Sloboda” Novi Sad1257.57
Drumski most „Varadinska Duga” Novi Sad1255.07
Most „Boško Perošević” Novi Sad1254.29
„Žeželjev most" Novi Sad1254.20
Drumski most Beška1232.16
„Pupinov most” Beograd1176.10
Drumsko-železnički most Pančevo1166.62
Most „Gasovod - Smederevo”1113.00
Drumski most Smederevo1112.20
SavaDrumsko-železnički most „Rača”183.31
Pešački most Sremska Mitrovica139.24
Drumski most Sremska Mitrovica136.60
Železnički most Šabac106.96
Drumski most Šabac104.53
Drumsko-toplovodni most Obrenovac42.53
Železnički most Ostružnica15.43
Drumski most Ostružnica15.00
Most na Adi3.80
Novi železnički most Beograd3.00
Stari železnički most Beograd2.73
Drumski most „Gazela” Beograd2.52
Drumsko-tramvajski most Beograd1.43
Drumski most „Brankov most” Beograd1.00
Izvor: Direkcija za vodne puteve
Podaci o prognozi raspoloživih visina plovidbenih otvora mostova publikuju se za one mostove za čije referentne vodomerne stanice postoji prognoza vodostaja.

Raspoložive dubine na sidrištima
Reka Sidrište Minimalna
dubina u zoni za sidrenje (dm)
Namena Obala
od km do km Situacioni plan Izvod iz Atlasa sidrišta
Dunav Kamenjar - Opšta namena leva 1260.70 1259.60 - -
Arankina Ada - Opasni tereti leva 1247.60
1247.00
- -
Karaburma - Opšta
namena
desna 1166.40
1165.80
-
Krnjača - Posebna namena leva 1163.40
1163.00
-
SavaS. Mitrovica - Opšta namena desna 134.81 134.40 -
S. Mitrovica - Posebna namena desna 134.35 134.00 -
Boljevci - Posebna namena desna 19.64 19.30 -
Ostružnica - Opšta namena leva 16.50 16.20 -
Izvor: Direkcija za vodne puteve

Prognoza raspoloživih dubina na sidrištima (dm)
Reka Sidrište 24h 48h 72h 96h od km do km
Dunav Kamenjar - - - - 1260.70
1259.60
Arankina Ada - - - - 1247.60 1247.0
Karaburma - - - - 1166.40 1165.80
Krnjača - - - - 1163.40 1163.00
Sava S. Mitrovica - - - - 134.81 134.40
S. Mitrovica - - - - 134.35 134.00
Boljevci - - - - 19.64 19.30
Ostružnica - - - - 16.50 16.20
Izvor: Direkcija za vodne puteve


Raspoloživost prevodnica
Reka Prevodnica SRB ROM

Status

Status

Dunav Ðerdap I
-

Dunav Ðerdap II
-
-
Tisa Prevodnica na Tisi
- - -
Legenda
Raspoloživa za uzvodnu i nizvodnu plovidbu
Raspoloživa za uzvodnu plovidbu
Raspoloživa za nizvodnu plovidbu

Nije raspoloživa
Prevodnica nije operativna u naznačenom periodu

Nema informacija
Izvor: HE Đerdap  Vode Vojvodine

Raspoloživost RIS-a (Rečnih informacionih servisa)
Vrsta usluge status pristupi servisu
Praćenje i lociranje brodova
Saopštenja brodarstvu nts.risserbia.rs
Elektronske plovidbene kartePreuzmite elektronske plovidbene karte
Elektronsko izveštavanje sa plovila eridgw.risserbia.rs
Legenda
Raspoloživo
Delimično raspoloživo
Nije raspoloživo
Nema informacija
Izvor: Direkcija za vodne puteve

Kontakti
Lučka kapetanija Bezdan Carinska kolonija bb,
Bezdan
+381 25 819 958  lk.bezdan [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Apatin Dunavske obale bb,
Apatin
+381 25 772 245 ispostava.apatin [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Novi Sad Beogradski kej 11,
Novi Sad
+381 21 526 684 lk.nsad [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Beograd Karađorđeva 6,
Beograd
+381 11 202 9906 lk.beograd [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Pančevo Dositeja Obradovića 13,
Pančevo
+381 13 342 560 ispostava.pancevo [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanij Smederevo Despota Đurđa 11,
Smederevo
+381 26 227 140 lk.smederevo [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Veliko Gradište Obala Kralja Petra I 13,
Veliko Gradište
+381 12 662 219 lk.vgradiste [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Kladovo Dunavska 11,
Kladovo
+381 19 800 284 ispostava.kladovo [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Prahovo Pristanišna zona bb,
Prahovo
+381 19 3524 026 lk.prahovo [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija
S. Mitrovica
Promenada 13,
Sremska Mitrovica
+381 22 621080 lk.smitrovica [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Senta Tiski cvet 6,
Senta
+381 24 812 200 lk.senta [at] mgsi.gov.rs
Lučka kapetanija Titel Potiski kej 1,
Titel
+381 21 862 133 ispostava.titel [at] mgsi.gov.rs
Brodska prevodnica
Đerdap I
/ +381 19 811 390 /
Brodska prevodnica
Đerdap II
/ +381 19 546 242 /
Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Narodnih heroja 30,
Beograd
+381 11 260 70 80 office [at] uprava-brodova.gov.rs
Agencija za upravljanje lukama Nemanjina 22-26,
Beograd
+381 11 311 20 08 office [at] aul.gov.rs
Republički hidrometeorološki zavod Kneza Višeslava 66,
Beograd
+381 11 30 50 923 office [at] hidmet.gov.rs
Uprava za transport opasnog tereta Omladinskih brigada 1,
Beograd
+381 11 3122 780 / 3122 781 office [at] utot.gov.rs

Zahvaljujemo se Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, Lučkim kapetanijama i HEPS Ðerdap na saradnji i pružanju informacija relevantnih za plovidbu.
Bez njih, izdavanje objedinjenog Plovidbenog biltena u ovoj formi ne bi bilo moguce.


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletterStakeholders' Forum

AtoNs

Common Danube Report

DanubeSediment

Danube Stream

post