print


03.01.2009.

Brodovi koji iz Evrope Koridorom 7 krstare ka Crnom moru nemaju alternativu - mora se kroz Srbiju. Priroda nam je bila naklonjena i podarila najlepši deo Dunava, koji je na svih 588 kilometara kroz našu zemlju plovan. Taj potencijal država je zapostavila, te je tako Dunav u odnosu na ostale vidove saobraćaja zastupljen sa svega 4,7 odsto. Sa sto miliona evra ulaganja znatno bismo podigli nivo usluga, privukli brodove, turiste, nautičare... I to je razvojna šansa Srbije, kažu u Ministarstvu infrastrukture.
Do sada nijedan dinar kredita nije uložen u Dunav. Sve što je urađeno pomoć je EU. Tako je Evropska agencija za rekonstrukciju finansirala izradu master plana i studije opravdanosti za unutrašnji vodni transport u Srbiji. Zaključak je da su ulaganja opravdana sa tehničkog i ekonomskog aspekta zahvaljujući izuzetnim prirodnim pogodnostima i razvijenoj infrastrukturnoj mreži u Srbiji.

Iz ovih dokumenata, kako objašnjava Žaneta Ostojić Barjaktarević, direktor Direkcije za unutrašnje plovne puteve „Plovput“, proistekli su prioritetni projekti, čijom realizacijom će se značajno unapredili uslovi za bezbednu plovidbu rekama Srbije i stimulisati razvoj unutrašnjeg i međunarodnog vodnog saobraćaja:
* Uklanjanje neeksplodiranih mina zaostalih iz NATO bombardovanja. Projektna i tenderska dokumentacija za izvođenje radova se privode kraju, a sve je finansirano iz fondova EU.
* Remont prevodnica Đerdap 1 i Đerdap 2. Projektna i tenderska dokumentacija za izvođenje radova se privodi kraju. Prema tehničkoj dokumentaciji, za celokupno obnavljanje brodskih prevodnica na hidroelektranama potrebno je oko 66 miliona evra. Ministarstva za energetiku i infrastrukturu zajedničkim naporima pronalaze način da obezbede novac za realizaciju ovog izuzetno značajnog posla.
* Projekat uklanjanja potopljenih brodova u zoni hidroelektrana „Đerdap“, zaostalih iz Drugog svetskog rata. Precizno su locirana 22 plovila, projekat i istražne radove finansirala je EU. Za uklanjanje brodova potrebno je oko 13 miliona evra.
* Izmeštanje privremenog drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu. Most predstavlja ozbiljnu prepreku bezbednoj plovidbi jer na mestu gde je on postavljen nisu ispunjeni uslovi u pogledu visine i širine plovidbenog otvora.

Zbog toga su česti udari plovila u stubove mosta. EU je finansirala izradu projekta novog Žeželjovog mosta, koji će biti izgrađen uzvodno od privremenog drumsko-železničkog, a po obliku i formi biće isti kao stari srušeni Žeželjov most, ali potpuno savremene konstrukcije. Za izgradnju, za koju je već dobijena saglasnost EU za delimično finansiranje kroz fondove, Srbija i Novi Sad treba da izdvoje oko 30 miliona evra.
* Regulisanje kritičnih sektora na Dunavu kroz bagerovanje i regulacione radove na mestima koja ne zadovoljavaju preporučene gabarite plovnog puta. Projektni zadatak je urađen 2008. godine i za finansijska sredstva potrebna za izradu tehničke dokumentacije se konkuriše kod EU. Procena je da ti radovi koštaju oko 45 miliona evra za 11 kritičnih sektora.
Najznačajniji i prioritetni su Apatin, Staklar, Futog i Beška.
* Uvođenje rečnih informacionih servisa (RIS) na Dunavu, kao najsavremenije tehnologije praćenja i nadgledanja plovidbe na
rekama.

- „Plovput“ je sopstvenim sredstvima realizovao pilot projekat uvođenja RIS na delu Dunava u dužini od 200 kilometara - navodi Žaneta Ostojić Barjaktarević. - Projekat je urađen izuzetno kvaliteno i to je bio „prijemni ispit“ koji je Srbija u ovoj oblasti položila. Zato smo dobili kroz fondove EU iznos od 11 miliona evra za realizaciju potpune pokrivenosti celog toka Dunava sistemom praćenja i nadgledanja plovidbe. Posao će biti završen do 2012. godine. Sve što je do sada urađeno i što planiramo da odradimo je dobra osnova za preusmeravanje saobraćaja sa druma i železnice na vodne puteve. To je jedan od osnovnih zahteva transportne strategije zemalja EU, a, sasvim sigurno, već u bliskoj budućnosti biće zahtev i u odnosu na saobraćaj u Srbiji.

ZNAČAJ
Dunav je jedan od najvažnijih evropskih rečnih koridora. Jedina je veza Srbije, kao kontinentalne države, sa Crnim morem i preko kanala Majna-Dunav sa Rajnom, Severnim i Baltičkim morem i Atlantskim okeanom. Svojim tokom od 2.845 kilometara Dunav prolazi kroz 10 zemalja i četiri glavna grada.

PUTEVI
Srbija ima veoma razvijenu mrežu unutrašnjih plovnih puteva u dužini od oko 2.000 kilometara. Čine je međunarodne reke Dunav, Sava i Tisa, kao i mreža kanala..

Tanja Spalević
Večenje Novosti


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Koridor 7, Dunav, Crno More, Srbija


Povezane vesti:

14.01.2011 Plovput nastavlja rad na pripremi D4D baze podataka
13.01.2011 Plovput na sastanku nacionalnih koordinatora Akcionog plana za Strategiju EU za dunavski region
22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
16.12.2010 Obeležavanje reka Dunav i Tisa u zimskom periodu
10.12.2010 Plovput na plenarnoj sednici Centralne komisije za plovidbu Rajnom
09.12.2010 Evropska komisija usvojila Strategiju Evropske unije za dunavski region
19.10.2010 Plovput na sastanku saveta direktora projekta NEWADA
24.10.2010 Plovput održao predavanje o projektu WANDA na Građevinskom fakultetu
31.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 23/10
10.12.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 20/10
06.10.2010 Nastavak saradnje dunavskih administracija u okviru projekta NEWADA
30.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
29.09.2010 Plovput na godišnjoj konferenciji SEE programa
28.09.2010 U Beogradu održan skup o implementaciji i finansiranju Dunavske strategije
07.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 18/10
03.09.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 17/10
02.09.2010 Beograd - Saopštenje br. 15/10
02.07.2010 Plovput na sastanku upravnog odbora projekta WANDA
30.06.2010 Međunarodni dan Dunava (29. jun) obeležen u Srbiji
30.07.2010 Beograd - Saopštenje br. 14/10
26.06.2010 Plovput organizovao radionicu za stejkholdere projekta NEWADA u Srbiji
25.06.2010 Plovput domaćin statusnog sastanka projekta NEWADA
16.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 15/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 14/10
14.07.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 13/10
21.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 12/10
21.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 11/10
18.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 11/10
15.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 10/10
14.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 09/10
14.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 9/10
12.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 07/10
27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
04.06.2010 Beograd - Saopštenje br. 8/10
02.06.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 06/10
21.05.2010 Beograd - Saopštenje br. 6/10
28.04.2010 Plovput organizovao radionicu za nacionalne stejkholdere u okviru projekta WANDA
26.03.2010 Plovput na sastanku eksperata za hidrotehnička pitanja Dunavske komisije
25.03.2010 Plovput na okruglom stolu posvećenom GIS-u na reci Savi
10.03.2010 Beograd - Saopštenje br. 3/10
12.02.2010 Plovput na GIS forumu održanom u Beču
06.01.2010 Plovput u sastavu srpske delegacije na sastancima vezanim za Dunavsku strategiju EU
16.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 04/10
03.02.2010 Pančevo - Saopštenje br. 01/10
02.02.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 03/10
29.01.2010 Novi Sad - Saopštenje br. 02/10
01.02.2010 Senta - Saopštenje br. 04/10
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post