print


10.09.2013.

Obaveštavaju se sva brodarstva, zapovednici brodova, brodarci, starešine plovila, preduzeća vodnog saobraćaja, nadležni organi i organizacije vodoprivrede, plovidbeni agenti, kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi:

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja, sadržini i obrazcu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu, i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje (Službeni glasnik RS br. 3/2013) od 7. maja 2013 godine i početka primene novih obrazaca BRODARSKIH knjižica i DOZVOLA za ukrcanje stranom državalјaninu koji se ukrcava kao član posade broda trgovačke mornarice Republike Srbije a nalaze se u prodaji u Službenom glasniku u Beogradu i Novom Sadu, dužni da obratite posebnu pažnju na sledeće:

1. Da su svi brodarci dužni da promene brodarske knjižice u skladu sa pravilnikom,

2. Da svi ukrcani strani državalјani na brodovima trgovačke mornarice Republike Srbije moraju da poseduju dozvolu za ukrcavanje u skladu sa odredbama navedenog pravilnika,

Na osnovu člana 5. i 6. Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice(Službeni glasnik RS broj 8/2012 od 4. jula 2012 godine, precizirano je da „Brodarac koji se prvi put ukrcava na brod, kao i brodarac koji se ukrcava u svojstvu pripravnika treba da poznaje veštinu plivanja i da položi poseban ispit o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (sprečavanje nezgode na brodu, protivpožarna zaštita i pružanje prve medicinske pomoći na brodu“.
Prema tome, brodarci koji se prvi put ukrcavaju na brod, kao i brodarac koji se ukrcava na brod u svojstvu pripravnika, su dužni tom prilikom da zapovedniku broda koji ga ukrcava na brod prilože i potvrdu o poznavanju veštine plivanja od strane nautičkih, plivačkih ili ronilačkih klubova koji registrovani za taj sport kao i uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu o postupcima u slučaju opasnosti na brodu na osnovu člana 4. PRAVILNIKA o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice (Službeni glasnik RS. broj 183/2013) od 5. jula 2013 godine.

Zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje na brodu je dužan da u postupku overe knjige popisa posade i ukrcanja članova posade u brodarskih knjižicama u lučkim kapetanijama, da priloži i navedenu fotokopiju potvrde i uverenje a original na uvid, za brodarce koji se prvi put ukrcavaju na brodove trgovačke mornarice Republike Srbije.

Prilozi:
Pravilnik
Obrazac

S poštovanjem,

Načelnik Odelјenja za poslove lučkih kapetanija
Branislav Milešić


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Dokumenta


Povezane vesti:

27.05.2010 Potpisan Finansijski sporazum između EU i Srbije za program pretpristupne pomoći IPA 2010
06.08.2009 Lađe na monitoru
27.06.2009 Dunav zaboravljena prečica na putu do Evropske unije
03.01.2009 Šansa plovi rekom
22.09.2007 Beograd - Saopštenje br. 08/07
17.12.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
18.01.2024 Poseta studenata Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta
09.11.2012 Nastavak implementacije Dunavske strategije
10.07.2013 Studenti Tehničkog univerziteta DELFT iz Holandije u poseti Plovputu
10.09.2013 Pančevo - br. 10/13
07.10.2013 Održana javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za hidrotehničke radove
23.01.2014 Pančevo - br. 1/14
28.08.2015 Pančevo - br. 20/15
15.10.2015 LK Beograd - Obaveštenje
18.02.2016 Senta - br. 05/16
22.06.2018 Održana TAIEX radionica
14.12.2023 75. godina od potpisivanja Beogradske konvencije
20.08.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
21.09.2012 Pristup Plovputa u vidu javnog planiranja mera i uključivanja zainteresovanih strana ocenjen kao najbolja praksa na Dunavu
17.09.2012 Nastavak javnog procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova na Dunavu
18.07.2012 Javnost procesa planiranja mera za unapređenje plovidbenih uslova
27.06.2012 Osnovan forum zainteresovanih strana projekta
28.12.2011 Ekološki aspekt projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
10.08.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
14.07.2011 Plovput publikovao CEVNI poster
18.06.2011 Sednica radne grupe za unutrašnji vodni transport UNECE-a u Ženevi
14.06.2011 Implementacija projekta „Priprema dokumentacije za hidrotehničke radove na kritičnim sektorima reke Dunav u Srbiji“
19.02.2011 Sednica radne grupe za unutrašnji vodni transport UNECE-a u Ženevi

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post